top of page
log01.png

Titlul proiectului: CONSTRUIRE ȘI DOTARE PENSIUNE TURISTICĂ ”PERLA CORMĂIȚEI”

 

Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014-2020

Axa prioritara: 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 

Prioritate de investiţie: 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1A Microîntreprinderi

Beneficiar: PERLA CORMĂIȚEI SRL

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Organismul Intermediar: AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST

Valoarea totală a proiectului: 1.316.895,12 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 818.774,36 lei

Valoarea contribuției FEDR: 695.958,21 lei

Data începere proiect: 01.02.2017

Data finalizare proiect: 30.04.2022

 

Obiectivul general al proiectului este Dezvoltarea activității Perla Cormăiței prin investiții în domeniul turismului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

  1. Asigurarea condițiilor preliminare în vederea construirii unei structuri de cazare turistică de tip pensiune

  2. Înființarea unei structuri de cazare turistică de tip pensiune

  3. Autorizarea și clasificarea structurii de cazare ca pensiune la nivel minim de 3 margarete

 

Rezultatele proiectului sunt:

  1. Condiții de legalitate asigurate în vederea demarării construcției unei structuri de cazare de tip pensiune concretizat în obținerea tuturor avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv autorizația de construire, elaborarea tuturor documentelor tehnice, a proiectului tehnic cu detalii de execuție și caiete de sarcini și obținerea autorizației de construire.

  2. Structură de cazare de tip pensiune construită și dotată conform legislației in vigoare, concretizat în finalizarea lucrărilor de execuție conform autorizației de construire și a proiectului tehnic, obținerea recepției la terminarea lucrărilor, dotarea corespunzătoare conform Planului de afaceri.

  3. Structură de cazare de tip pensiune, functională, autorizată și clasificată la nivel de minim 3 margarete, concretizat prin obținerea Certificatului de clasificare de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului prin care Pensiunea ”Conacul Sanct Gurgh” a primit categoria de clasificare 5 margarete pentru tipul de unitate ”pensiune turistică”.

 

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii este: Obiectivul general al Perla Cormăiței SRL a fost de a-și diversifica activitatea prin investiții în domeniul turismului, în sensul înființării unei structuri de cazare turistică de tip pensiune turistică clasificată la un nivel minim de 3 margarete. Ca urmare a proiectului, Beneficiarul a reușit atingerea obiectivului, realizând în stațiunea turistică Sângeorz-Băi, pensiunea turistică ”Conacul Sanct Gurgh” pentru care a obținut de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului o clasificare de 5 margarete. Prin realizarea acestui obiectiv, investiția a determinat la nivelul localității și a regiunii, creșterea locurilor de cazare, creșterea vizibilității pentru obiectivele turistice din zona de implementare, îmbunătățirea calității serviciilor turistice oferite în zonă, prin obținerea clasificării de 5 margarete, creșterea veniturilor la bugetul local și regional. Investiția are și un impact social, având în vedere că în urma realizării proiectului, compania a creat 5 noi locuri de muncă din care două sunt ocupate de persoane încadrate în categorie defavorizată, contribuind la creșterea gradului de ocupare a populației active din localitate și la creșterea veniturilor pentru persoanele angajate. Totodată, un impact social este determinat și de faptul că pensiunea oferă facilități de cazare și pentru persoanele cu dizabilități. Investiția are un impact pozitiv și asupra mediului, în sensul în care au fost întreprinse acțiuni de protecția mediului prin instalarea unui sistem de panouri solare și prin asigurarea agentului termic prin intermediul unui sistem de pompe de căldură.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
bottom of page